• Praktijkinformatie

"Als je blijft doen wat je altijd deed,
krijg je wat je altijd kreeg"

Vergoeding zorgverzekeraar

Psychosociale therapie wordt vaak (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Er wordt dan geen aanspraak gedaan op je wettelijk eigen risico. Controleer hiervoor je polisvoorwaarden op complementaire zorg / alternatieve geneeswijze. Op de website van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg kun je checken in hoeverre jouw zorgverzekeraar de kosten vergoedt.

Tarieven

Kennismaking/intake 1 uur €50,00

Vervolggesprekken 1 uur € 77,50 Gezamenlijke sessie 1,5 uur €105,00


Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

trap

Kwaliteit

Ik sta als psychosociaal therapeut ingeschreven bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren complementaire zorg). Via deze instanties worden de kwaliteit en professionaliteit doorlopend getoetst. Daarnaast werk ik continu aan verdere kwaliteitsontwikkeling via intervisie met collega’s, supervisie en bijscholing. Pak van je Hart voldoet aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen (WKKGZ), waar ook het klacht- en tuchtrecht onder vallen.

Telefonische bereikbaarheid

06 82 86 65 90